Na zlepšenie našich služieb používame na stránkach cookies. S podmienkami používania cookies, s podmienkami ochrany osobných údajovpodmienkami používania portálu som sa oboznámil, čo potvrdzujem zotrvaním na týchto stránkach.

PrihlásenieRegistrácia

Banská Bystrica – Reality – Realitné ponuky


BYTY BANSKÁ BYSTRICA
Ponukové konanie / Realitná ponuka

3-izbový byt Bakossova

Realitná ponuka – 3-izbový byt
Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Ulica:Bakossova
Typ ponuky:predaj
Popis / rozloha:3-izbový byt / 78,7 m2
Cena:105 000 eur
Realitná ponuka
BYTY BANSKá BYSTRICA
Ponukové konanie / Realitná ponuka

3-izbový byt Bernoláková

Realitná ponuka – 3-izbový byt
Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Bystrica
Obec:Banská Bystrica
Ulica:Bernoláková
Typ ponuky:predaj
Popis / rozloha:3-izbový byt / 70 m2
Cena:90 000 eur
Realitná ponuka
DOMY BANSKÁ BYSTRICA
momentálne žiadne autorizované realitné ponuky v tejto lokalite
OBJEKTY A PRIESTORY BANSKÁ BYSTRICA
momentálne žiadne autorizované realitné ponuky v tejto lokalite
POZEMKY BANSKÁ BYSTRICA
momentálne žiadne autorizované realitné ponuky v tejto lokalite

Zobraziť všetky realitné ponuky v lokalite Banská Bystrica (individuálne súkromné a firemné realitné ponuky)
Kraj:Banskobystrický
Okres:Okres Banská Bystrica
Obec, mestská časť:Banská Bystrica
Katastrálny úrad:Okresný úrad Banská Bystrica
Československej armády 7, 974 01 Banská Bystrica
☎ 048/2819 662
Ulice:Mestská časť Banská Bystrica
Astrová ulica, Azalková ulica, Bagarova ulica, Bakossova ulica, Bellušova ulica, Bočná ulica, Cesta k nemocnici, Cesta k Smrečine, Cesta na amfiteáter, Cesta na štadión, Dobšinského ulica, Dolná ulica, Dolná Strieborná ulica, Družstevná ulica, Golianova ulica, Gorkého ulica, Havranské, Hečkova ulica, Horná Strieborná ulica, Horná ulica, Horné záhrady, Hronská ulica, Hronské predmestie, Hrušková ulica, Hurbanova ulica, Hutná ulica, Hviezdoslavova ulica, Iliašska cesta, Internátna ulica, Jazmínová ulica, Jegorovova ulica, Jesenského ulica, Jilemnického ulica, Kapitulská ulica, Katovná ulica, Kollárova ulica, Komenského ulica, Krížna ulica, Kukučínova ulica, Kuzmányho ulica, Kvetinová ulica, Kyjevské námestie, Laskomerská ulica, Lazovná ulica, Lesná ulica, Medený Hámor, Mičinská cesta, Mládežnícka ulica, Moskovská ulica, Murgašova ulica, Muškátová ulica, Na Graniari, Na Karlove, Na Starej tehelni, Na Troskách, Na Uhlisku, Nad plážou, Námestie Slobody, Námestie Štefana Moysesa, Námestie Ludvika Svobodu, Námestie SNP, Národná ulica, Nešporova ulica, Nová ulica, Nové Kalište, Okružná ulica, Oremburská ulica, Partizánska cesta, Petelenova ulica, Pod Jesenským vŕškom, Pod Kalváriou, Pod rybou, Pod Turíčkou, Pod Urpínom, Podlavická cesta, Robotnícka ulica, Sadová ulica, Severná ulica, Skuteckého ulica, Slnečná ulica, Slnečné stráne, Spojová ulica, Stoličková ulica, Stránska ulica, Strážovská ulica, Strieborné námestie, Šalgotarjánska ulica, Školská ulica, Šoltésovej ulica, Štadlerovo nábrežie, Štefánikovo nábrežie, Švermova ulica, Tajovského ulica, Tichá ulica, Trieda Hradca Králové, Trieda SNP, Tulská ulica, Ulica 29. augusta, Ulica 9. mája, Ulica Alexandra Matušku, Ulica Boženy Němcovej, Ulica Československej armády, Ulica družby, Ulica F. Švantnera, Ulica Figuša Bystrého, Ulica J. Cikkera, Ulica Jána Bottu, Ulica Jána Chalupku, Ulica Janka Kráľa, Ulica kapitána Nálepku, Ulica Kláry Jarunkovej, Ulica Ľuda Ondrejova, Ulica M. Hattalu, Ulica M. M. Hodžu, Ulica M. Rázusa, Ulica Mikuláša Kováča, Ulica Petra Karvaša, Ulica profesora Sáru, Ulica Ruttkaya Nedeckého, Ulica Šimona Jurovského, Ulica Terézie Vansovej, Ulica Tibora Andrašovana, Ulica Timravy, Ulica Zdenka Mikulu, Vajanského námestie, Viestova ulica, Wolkerova ulica, Záhradná ulica, Zelená ulica, Železničiarska ulica, Žltý piesok
Mestská časť Jakub
Harmanecká cesta, Jakubská cesta, Nový Svet, Ovocná ulica
Mestská časť Kostiviarska
Jelšová ulica, Kostiviarska cesta, Topoľová ulica
Mestská časť Kráľová
Bernolákova ulica, Kalinčiakova ulica, Podháj, Sokolovská ulica, Zvolenská cesta
Mestská časť Kremnička
Borievková ulica, Brezová ulica, Čerešňová ulica, Drienková ulica, Jabloňová ulica, Kremnička, Šípková ulica, Trnková ulica
Mestská časť Majer
Majerská cesta, Na Hrbe, Stavebná ulica
Mestská časť Podlavice
Gaštanová ulica, Jaseňová ulica, Javorová ulica, Jedľová ulica, Limbová ulica, Lipová ulica, Lúčičky, Na Lúčkach, Pestovateľská ulica, Pod Dúbravou, Povstalecká cesta, Priehrada, Ulička, Višňová ulica
Mestská časť Radvaň
Ametystová ulica, Bronzová ulica, Cintorínska ulica, Diamantová ulica, Jarná ulica, Jaspisová ulica, Jesenná ulica, Králická cesta, Krátka ulica, Letná ulica, Malachitová ulica, Malachovská cesta, Medená ulica, Mosadzná ulica, Na Kútinách, Na Motyčinách, Námestie Ľ. Štúra, Opálová ulica, Ovčiarska ulica, Pod Suchým vrchom, Poľná ulica, Pršianska cesta, Radvanská ulica, Rubínová ulica, Sládkovičova ulica, Stredná ulica, Stromová ulica, Stupy, Zafírová ulica, Zimná ulica, Zlatá ulica
Mestská časť Rakytovce
Borovicová ulica, Klenová ulica, Rakytovská cesta, Smreková ulica, Vŕbová ulica
Mestská časť Rudlová
Beskydská ulica, Dedinská ulica, Ďumbierska ulica, Fatranská ulica, Gerlachovská ulica, Chabenecká ulica, Pod Banošom, Pod Hôrkou, Rudelinova ulica, Rudlovská cesta, Ružová ulica, Starohorská ulica, Strmá ulica, Ulica kapitána Jaroša, Ulica Marka Čulena, Ulica mladých budovateľov, Ulica odbojárov
Mestská časť Sásová
Agátová ulica, Dubová ulica, Garbanka, Haškova ulica, Hlboká ulica, Inovecká ulica, Javornícka ulica, Karpatská ulica, Kráľovohoľská ulica, Krivánska ulica, Magurská ulica, Na Dolinky, Na plaváreň, Na Skalici, Na Tále, Na Zábave, Pieninská ulica, Pod cintorínom, Pod Skalkou, Rudohorská ulica, Sásovská cesta, Sitnianska ulica, Surovská ulica, Tatranská ulica, Ulica Mateja Bela, Veterná ulica
Mestská časť Senica
Cementárenská cesta, Senická cesta
Mestská časť Skubín
Buková ulica, Mlynská ulica, Na Čiertolí, Na úbočí, Pod Stráňou, Skubínska cesta, Záhumnie, Závoz
Mestská časť Šalková
Jiráskova ulica, Ľupčianska ulica, Podjavorinskej ulica, Poľovnícka ulica, Ponická ulica, Šalkovská cesta, Technická ulica, Ulica Fraňa Kráľa, Ulica mieru
Mestská časť Uľanka
Uľanská cesta, Ulica Jozefa Mistríka

Realitné ponuky v iných lokalitách:

DOMY TRENČIANSKA TEPLÁ
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Vážská 266/8

DOMY TRENČIANSKA TEPLÁ
KrajTrenčiansky kraj
OkresOkres Trenčín
ObecTrenčianska Teplá
Dátum a čas dražby:15. októbra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:24. septembra 2021 o 12:45 hod.
Obhliadka:7. októbra 2021 o 9:30 hod.
Vyvolávacia cena:41 800 eur
Dražobné konanie
DOMY GEMERSKÝ JABLONEC
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Gemerský Jablonec 145

DOMY GEMERSKÝ JABLONEC
KrajBanskobystrický kraj
OkresOkres Rimavská Sobota
ObecGemerský Jablonec
Dátum a čas dražby:11. novembra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:22. októbra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:10. novembra 2021 o 10:00 hod.
Vyvolávacia cena:40 700 eur
Dražobné konanie
Ponukové konanie / Realitná ponuka

Realitná ponuka –
Kraj:
Okres:
Obec:
Ulica:
Popis:
Cena:
Realitná ponuka
DOMY STUDIENKA
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, garáž, záhrada Studienka 614 – dražba a obhliadky zrušené

DOMY STUDIENKA
KrajBratislavský kraj
OkresOkres Malacky
ObecStudienka
Dátum a čas dražby:29. októbra 2021 o 9:00 hod.
Obhliadka:13. októbra 2021 o 12:30 hod.
Obhliadka:25. októbra 2021 o 12:30 hod.
Vyvolávacia cena:224 000 eur
Dražobné konanie
DOMY BLATNÁ NA OSTROVE
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rozostavaný rodinný dom Blatná na Ostrove

DOMY BLATNÁ NA OSTROVE
KrajTrnavský kraj
OkresOkres Dunajská Streda
ObecBlatná na Ostrove
Dátum a čas dražby:13. októbra 2021 o 16:00 hod.
Obhliadka:28. septembra 2021 o 12:20 hod.
Obhliadka:5. októbra 2021 o 12:20 hod.
Vyvolávacia cena:80 241 eur
Dražobné konanie
POZEMKY ŽILINA
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

pozemky (ostatná plocha) Žilina

POZEMKY ŽILINA
KrajŽilinský kraj
OkresOkres Žilina
ObecŽilina
Dátum a čas dražby:9. novembra 2021 o 11:00 hod.
Obhliadka:29. októbra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:2. novembra 2021 o 10:00 hod.
Vyvolávacia cena:72 100 eur
Dražobné konanie
BYTY DÚBRAVKA
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

2-izbový byt Agátová 3480/7E

BYTY DÚBRAVKA
KrajBratislavský kraj
OkresOkres Bratislava IV
ObecDúbravka
Dátum a čas dražby:8. novembra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:18. októbra 2021 o 10:00 hod.
Obhliadka:25. októbra 2021 o 10:00 hod.
Vyvolávacia cena:164 000 eur
Dražobné konanie
BYTY NOVÉ ZÁMKY
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

1-izbový byt Nábrežná 4720/20

BYTY NOVÉ ZÁMKY
KrajNitriansky kraj
OkresOkres Nové Zámky
ObecNové Zámky
Dátum a čas dražby:28. októbra 2021 o 15:15 hod.
Obhliadka:12. októbra 2021 o 11:10 hod.
Obhliadka:19. októbra 2021 o 11:10 hod.
Vyvolávacia cena:36 800 eur
Dražobné konanie
DOMY HRONEC
Konkurzné a dražobné ponuky

Dražba rodinného domu v spoluvlastníckom podiele 1/3, a 1/1-ina

Domy
KrajBanskobystrický kraj
OkresOkres Brezno
ObecHronec
Dátum a čas dražby:11. apríla 2019 o 10:00 hod.
Obhliadka:27. marca 2019 o 13:00 hod.
Obhliadka:4. apríla 2019 o 13:00 hod.
Vyvolávacia cena:19 300 eur
Dražobná ponuka
DOMY MODRÝ KAMEŇ
Konkurzné a dražobné ponuky / Dražobný register (dobrovoľná dražba)

rodinný dom, záhrada Modrý Kameň 8

DOMY MODRÝ KAMEŇ
KrajBanskobystrický kraj
OkresOkres Veľký Krtíš
ObecModrý Kameň
Dátum a čas dražby:18. novembra 2021 o 12:00 hod.
Obhliadka:26. októbra 2021 o 9:00 hod.
Obhliadka:12. novembra 2021 o 9:00 hod.
Vyvolávacia cena:34 200 eur
Dražobné konanie